Konsultation

For helt at kende din hverdag og for at finde det rigtige høreapparat, vil vi gerne vide lidt mere om dig.
Derfor stiller vi nogle spørgsmål som du måske ikke synes er relevante, men de er med til at klarlægge dit behov for at opnå en forbedret hverdag.

 • Har du høreapparat i forvejen.?
 • Har du været tilfreds med dem?
 • Har design og størrelse nogen indflydelse på valg af høreapparat?
 • Er du stadig aktiv på arbejdsmarkedet?
 • Hvad laver du til daglig?
 • Opholder du dig mest alene eller sammen med andre?
 • Har du en hobby?
 • Går du til foredrag eller møder?
 • Hører du meget musik eller evt. spiller selv?
 • Går du tit på restaurant eller i biografen eller kirke?
 • Dyrker du sport?
 • Er du meget udenfor?
 • Benytter du tit mobiltelefon?

Dette er bare nogle at de spørgsmål vi stiller.

Hvis du ”ikke” har haft høreapparat, så laver vi en screening for at afklare om du har høretab.
Er dette tilfældet, vil vi sende dig til en ørelæge som undersøger dig, som fortæller dig om de muligheder der er for behandling af dit høretab. Ørelægen vil samtidig gøre dig opmærksom på forskellen i valget mellem det offentlige og det private.

Har du høreapparat i forvejen.?

Hvis du har høreapparat, er det ikke nødvendigt at komme til ørelæge. Vi hjælper dig med at ansøge om tilskud til de nye høreapparater.

Tilskud fra det offentlige i 2018 udgør 4108.- for 1 høreapparat / 6477.- for 2 høreapparater.